دانی که دگر در طلبم تابی نیست
من در عجبم طاقت اغیار کجاست

- مبتدی -
/* متغیر */
#Personal#
مایه‌ای اندک ز ذهن‌آشفته‌ای

مطالبی که خودم ننوشتم با موضوع "ppl" انتشار میدم :)

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

متحرک در زمین به تاریخ جمعه سوم دی ماه

دانش آموخته یک سازمان در آخرین نفس هایش

در تلاش برای فهمیدن!

-The Little one