دانی که دگر در طلبم تابی نیست
من در عجبم طاقت اغیار کجاست

- مبتدی -
/* متغیر */
#Personal#


مطالبی که خودم ننوشتم با موضوع "ppl" انتشار داده میشن :)

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۹۷/۰۳/۱۲
    :)

متحرک در زمین به تاریخ جمعه سوم دی ماه

دانش آموخته یک سازمان در بخشی بی جان

در تلاش برای فهمیدن!

-The Little one